Privacybeleid

Over dit Privacybeleid

Ik verzamel het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig om je beter te kunnen helpen. Accurro behandeld je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat jouw privacy gewaarborgd blijft.

1. Welke persoonsgegevens verzamelt Accurro over jou?

Wanneer je van mijn diensten gebruik wil maken heb ik enkele gegevens nodig om je beter te kunnen helpen. De gegevens die ik  zo rechtstreeks van jou verzamelen zijn je naam, e-mailadres, vaste of mobiele telefoonnummer en adres.
Ook wanneer je met mij contact opneemt, mij volgt op sociale media of mij vermeld in een bericht op sociale media verkrijg ik gegevens over jou.

Als je mijn website bezoekt kan ik je IP-adres verzamelen evenals andere gegevens van het apparaat zoals tijdzone, browser type en versies, besturingssysteem en platform, en andere informatie over het apparaat. Deze informatie wordt anoniem bewaard om analyses uit te voeren en om een beter inzicht te krijgen van de bezoekersstromen op deze website.

2. Wanneer verzamelt Accurro je persoonsgegevens?

  • Als je mijn website bezoekt. Deze website maakt ook gebruik van cookies. meer informatie over het gebruik van cookies en hoe je deze kan beheren, kan je lezen in het Cookiebeleid.
  • Als je contact met mij opneemt
  • Als je mij volgt op sociale media (door mij te vermelden of door rechtstreeks contact met mij)

3. Hoe gebruikt Accurro je persoonsgegevens en op welke rechtsgronden?

Om mijn diensten beschikbaar te maken voor jou

Ik gebruik je gegevens om aan je aanvraag gevolg te kunnen geven. Zonder jouw gegevens kan ik je niet assisteren. Verder heb ik je gegevens nodig om te antwoorden op vragen of opmerkingen.

Voor administratieve en interne bedrijfsdoeleinden

Ik kan je gegevens gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden zoals het verbeteren van deze website en mijn diensten. Ik controleer de bezoekersstroom om mijn website te kunnen blijven verbeteren.

4. Met wie deelt Accurro je persoonsgegevens?

Ik zal nooit persoonsgegevens van jou verkopen aan een derde partij. Maar om mijn diensten aan jou te kunnen leveren, deel ik je persoonsgegevens mogelijk met vertrouwde externe dienstverleners die voor mij een aantal diensten uitvoeren. Als bedrijf moet ik soms een beroep doen op deze dienstverleners omdat ik niet over de mogelijkheid beschik om al deze diensten zelf te verstrekken. In elk geval waarborg ik dat de dienstverlener uitsluitend gebruik mag maken van je persoonsgegevens om de diensten voor mij te leveren en voor geen enkel ander doeleinde.

5. Je rechten

Je hebt een aantal rechten in verband met je persoonsgegevens en wat er mee gebeurt. Je hebt het recht om:

  • je gegevens te laten verwerken op een eerlijke, wettige en transparante manier
  • toegang te hebben tot de persoonsgegevens die ik van je heb
  • mij te vragen fouten in je persoonsgegevens te corrigeren
  • te eisen dat ik je persoonsgegevens wis
  • te verzoeken dat ik je persoonsgegevens aan jou of een andere dienstverlener doorgeef in een eenvoudig, gestructureerd formaat
  • bezwaar te maken tegen mijn verdere verwerking van je persoonsgegevens
  • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of tijdelijk stop te zetten

Als je een klacht wilt indienen over hoe ik je gegevens gebruiken of over hoe ik je vragen over privacybescherming beantwoorden, kan je deze zenden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

6. Hoe beveiligt en bewaart Accurro je gegevens?

Beveiliging van je persoonsgegevens

Ik neem strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat mijn beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaring van je persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden die beschreven zijn in dit Privacybeleid. Dit betekent dat de bewaartermijnen variëren naargelang het type van gegevens en de reden waarom ik in de eerste plaats over de gegevens beschik.

7. Hoe houdt Accurro dit privacybeleid up-to-date?

Ik kan dit Privacybeleid op ieder moment aanpassen. Als ik belangrijke wijzigingen aanbrengen laat ik je dit weten, maar ik raad je aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie.

8. Bevat de Accurro website links naar andere websites?

Mijn privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar ik mogelijk naartoe link. Ik kan natuurlijk niet inzien of zij net zo netjes met je gegevens omgaan zoals ik dat doen. Beland je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat je jouw persoonsgegevens deelt.